GWARANCJA

OKRES GWARANCJI:
ZALEŻNY JEST OD RODZAJU WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM:

  • KLIENCI INDYWIDUALNI - 12 MIESIĘCY
  • KLIENCI KLUCZOWI - 24 MIESIĄCE

GWARANCJA OBEJMUJE:
  • WADY MATERIAŁU - PORĘCZY GUMOWEJ
  • PĘKNIĘCIA PORĘCZY - NA ODCINKU WYKONANIA WULKANIZACJI PORĘCZY PRZY JEJ MONTAŻU

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
  • MECHANICZNEGO USZKODZENIA PORĘCZY
  • SZYBSZEGO ZUŻYCIA PORĘCZY WSKUTEK NIE WŁAŚCIWEJ REGULACJI NACIĄGU PORĘCZY I JEJ WEWNĘTRZNEGO WYTARCIA