OFERTA

Firma HANDRAIL - SERVICE SP. Z O.O. w ramach świadczonych USŁUG PODSTAWOWYCH zapewnia swoim klientom:

 • Kontrolę i ocenę stanu technicznego poręczy u klienta na obiekcie we wzajemnie umówionym terminie
 • Naprawę poręczy na obiekcie w przypadku jej niewielkiego uszkodzenia w trakcie eksploatacji (np.: przecięcie, pęknięcie jej bocznej powierzchni, uszkodzenie górnej powierzchni gumy)
 • Pomiary długości poręczy niezbędnych przy konieczności wymiany poręczy na nową
 • Wymianę poręczy na obiekcie wraz z jej wulkanizowaniem na urządzeniu
 • Wykonywanie prac naprawczych w godzinach dogodnych dla klienta- (preferowane godziny nocne)
 • Zapewnienie fachowego doradztwa w zakresie wyboru typu nowej poręczy w przypadku konieczności wymiany poręczy na nową
 • Pełną koordynację prac z przedstawicielem i serwisantem firmy dźwigowej odpowiedzialnej za serwis danego urządzenia na obiekcie

Firma HANDRAIL – SERVICE SP. Z O.O. w ramach umownej współpracy z dużymi korporacjami świadczącymi usługi serwisowe na terenie całej Polski i Europy OFERUJE DODATKOWE USŁUGI:
 • Zapewnienie dostępności określonych typów poręczy zapisanych we wzajemnie podpisanej umowie handlowej do schodów i chodników ruchomych w określonej ilości na magazynie firmy HANDRAIL – SERVICE SP. Z O.O. w Polsce.
 • Automatyczne odnawianie wykorzystanych zapasów magazynowych poręczy dla danego klienta na koszt HADRAIL - SERVICE SP. Z O.O.
 • Zapewnienie dotrzymania ustalonego we wzajemnie zawartej umowie handlowej:
  a. CZASU DOSTAWY PORĘCZY NA OBIEKT
  b. CZASU DOSTAWY I WYMIANY PORĘCZY NA OBIEKCIE
  od momentu złożenia zamówienia przez klienta i jego przyjęcia do realizacji przez HANDRAIL – SERVICE SP. Z O.O.
 • Przechowywanie w bazie danych HANDRAIL – SERVICE SP. Z O.O. informacji o numerze fabrycznym urządzenia, dacie wymiany poręczy, typie poręczy i dacie kończącej się gwarancji na wymienioną poręcz.
 • Dodatkowe usługi (jak na przykład wymiana łańcuszków na nawrotach poręczy) - uzgodnione w drodze wzajemnych negocjacji warunków handlowych współpracy